گروه شوکران چاوش

حضور و غیاب

امروزه با حضور دستگاه حضور و غیاب خودکار و خصوصا دستگاه های حضور و غیاب " بیومتریک " بسیاری از این مشکلات حضور و غیاب در مدارس ، دانشگاه ها ، شرکت ها و سازمان ها نه تنها رفع شده بلکه قابلیت های زیادی هم به این نوع کنترل اضافه شده و امکان هر گونه تقلب و خطا در سیستم حضور و غیاب گرفته شده است.

اتوکد تحت وب

اصطلاح بیومتریک دردستگاه های حضور و غیاب اشاره به ویژگی های قابل سنجش دارد که کاملا در مورد هر فرد منحصر به فرد است . مثلا اثر انگشت ، چهره ، صدای فرد یا عنبیه چشم . سیستم های حضور و غیاب بیو متریک هم بر اساس همین ویژگی ها کار می کنند . یعنی در این دستگاهها در ابتدای شروع فعالیت اثر انگشت فرد مورد نظر ثبت میشود و بعد در هر بار تکرار ورود و خروج فرد به این مکان اعلام حضور فرد با ثبت اثر انگشتش و مقایسه آن با اثر انگشت ثبت شده برای همان فرد انجام می گیرد . و به این طریق امکان تقلب و جعل به مقدار زیادی کاهش می یابد و اطمینان مسئولین مربوطه در شرکت ها و سازمان ها یا مدارس و دانشگاهها در مورد ثبت صحیح ورود و خروج افراد بیشتر می شود .