گروه شوکران چاوش

سامانه پزشکی آپ کلینیک

امروزه در کشورهای پیشرفته شاهد استفاده گسترده از برنامه های کامپیوتری در حوزه پزشکی هستیم. اما متأسفانه در کشور عزیزمان تا کنون به صورت مطلوب به این امر پرداخته نشده است. از این رو کارشناسان نرم افزار و حوزه IT شرکت چاوش اقدام به طراحی و توسعه سامانه یکپارچه آپ کلینیک نمودند و با تجزیه وتحلیل های گسترده در مراکز پزشکی سعی بر آن شد تا هر چه دقیق تر نیازهای کاربران را مرتفع سازد و از ویژگی های بارز نرم افزار می توان به ذخیره سازی پرونده پزشکی بیماران اشاره نمود.

تلفیق تاریخچه پزشکی بیماران همراه با تکنولوژی های هوش مصنوعی ابزار مناسبی و در دسترسی را جهت ویزیت هرچه دقیق تر و بهینه تر بیماران در اختیار پزشکان قرار می دهد.

سامانه پزشکی آپ کلینیک

بخش نوبت دهی سامانه به صورت اتومانیک فرایند نوبت دهی و پذیرش را تسریع و تسهیل می بخشد تا پرسنل نیازمند صرف زمان طولانی برای انجام امور نباشند. در بخش اتوماسیون تمامی نامه های اداری، پیام ها و نسخ پزشکی، به صورت Paper Less در تمامی بخش های مرکز پزشکی از جمله بخش پزشکی، داروخانه، مدیریت، پرسنل و اورژانس قابل گردش است.

سامانه پزشکی آپ کلینیک

حسابداری نرم افزار شامل محاسبه ی دقیق هزینه های درمان با در نظر گرفتن نوع بیمه و سازمان های طرف قرار داد مرکز پزشکی و کسر هزینه ها تخفیف به صورت آنی و با دقت بالا و همچنین شامل حسابداری حقوق دست مزد، حسابداری دوبل، تراز های مالی و تهیه صورت های مالی، سود و زیان و ... می باشد.